Bistår med å gjennomføre og kvalitetssikre innkjøp

Innkjøpsservice AS bistår i hele anskaffelsesprosessen.
For offentlige kunder sikrer vi at anskaffelsen foregår innenfor regelverket om offentlige anskaffelser.
I tillegg gis råd og veiledning om hvordan det offentlige bør organisere og gjennomføre sine innkjøp.

Les mer...