Om oss

Bistår med å gjennomføre og kvalitetssikre innkjøp

Innkjøpsservice AS bistår det offentlige og private bedrifter med å gjennomføre og kvalitetssikre sine innkjøp og leveranser.

Det offentlige er ved sine innkjøp bundet av regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket er komplisert og brudd på dette kan få store negative konsekvenser for den enkelte offentlige instans.

I de siste årene har man sett et økende fokus på hvordan det offentlige gjennomfører sine anskaffelser. Både presse, revisjon og leverandører er opptatt av at regelverket overholdes.

Finanskrise og dårligere økonomiske tider, vil føre til større konkurranse blant bedrifter om leveranser til det offentlige. Dette vil igjen føre til enda større fokus på det offentlige og ikke minst gjennomføringen av den enkelte anskaffelse.

For private bedrifter er det store beløp å spare ved å organisere innkjøpene på en mest mulig effektiv måte. Med et dårligere økonomisk klima og svakere inntjeningspotensiale, er det sentralt å sikre gode leveranseavtaler. Dette oppnås ikke minst ved å kjenne og å forstå regelverket om offentlige anskaffelser.