Mer om Innkjøpsservice AS

Kompetanse i Innkjøpsservice

Innkjøpsservice AS drives av advokat Esther Lindalen Rohde Garder og Rolf Willy Berg. Sammen har de meget stor kunnskap om innkjøp både i offentlig og privat sektor.

Mer om Rolf Willy Berg

Rolf Willy Berg har omfattende og allsidig erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Rolf Willy Berg var fra 1980 til 1988 tillitsvalgt i Sulitjelma gruveforening. Fra 1983 har han hatt en rekke verv innenfor politikk og samfunnsliv. Han har vært medlem av kommunestyre, formannskap og hatt verv innenfor de fleste driftsenheter i Fauske kommune.

Som politiker var Rolf Willy Berg aktiv med å videreføre gruvedriften i Sulitjelma. Gjennom dette arbeidet jobbet han mot så vel lokalforvaltning som kommune og fylkeskommune og sentralforvaltning som departementer og Stortinget.

Som daglig leder i AOF hadde Berg hovedansvaret for gjennomføringen og organiseringen av flere utdanningsinstitusjoner bl.a. mediahøyskole, hjelpepleierutdanning, utdanning innen yrkesrettede fag. Gjennom dette arbeidet hadde man kontinuering samarbeid med fylkeskommunen, videregående skoler og høyskolestyret.

I 1997 etablerte Rolf Willy Berg det som nå er Prosjektservice AS. Bedriften startet i 2003 med utvikling av programvarer og inngikk i samarbeid med Gyldendal arbeidsliv om utvikling av en programvare innen HMS som også ivaretar kravene til kvalitetssikring (ISO). Denne programvaren er blitt solgt til en rekke private bedrifter og offentlige etater.

Prosjektservice har utviklet en rekke andre programmer, bl.a. Ajour Innkjøp som bistår det offentlige med å gjennomføre anskaffelser etter regelverket om offentlige anskaffelser.

Mer informasjon om Ajour Innkjøp finnes på www.pssu.no