Om adv. Esther Rohde Garder

Spesialkompetanse
Advokat Esther Rohde Garder har spesialkompetanse på følgende områder:

 • offentlige anskaffelser
 • entreprise
 • offshorekontrakter
 • leveransekontrakter

Erfaring
Esther Rohde Garder har stor erfaring innenfor områdene generell kontraktsrett, entreprise, leveringskontrakter samt store offshorekontrakter. Hun er en av de fremste eksperter innenfor offentlige anskaffelser der hun representerer både oppdragsgivere og leverandører, og har i mange år bistått disse som rådgiver, kvalitetssikrer, forhandler og prosessfullmektig.

Esther Rohde Garder er forfatter av en omfattende kommentarutgave til regelverket om offentlige anskaffelser. Kommentarutgaven er på nesten 2000 sider og gir en grundig fremstilling av regelverkets enkelte bestemmelser. Kommentarutgaven er utgitt på Universitetsforlaget 2004.

Esther Rohde Garder er faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektronisk innkjøpsprogram for oppdragsgivere som er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Programmet er innkjøpt av en rekke kommuner og statlige enheter.

Esther Rohde Garder er faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektroniske kurs innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Kursene brukes bl.a. av kommuner, statlige enheter og andre offentlige oppdrasgivere.

Esther Rohde Garder er en av redaktørene i EasyFind som er Gyldensdal's juridiske elektroniske database for offentlige anskaffelser, og som bl.a. brukes av praktiserende advokater og andre som jobber mye med rettslige problemstillinger tilknyttet offentlige anskaffelser jfr. http://www.rettsdata.no/easyfind/offentlig.php

Esther Rohde Garder holder en rekke kurs om innholdet i regelverket om offentlige anskaffelser både for leverandører og oppdragsgivere. I 2008 holdt hun mer enn 30 kurs om regelverket om offentlige anskaffelser for en rekke statlige og kommunale etater, samt andre oppdragsgivere og leverandører som berøres av regelverket om offentlige anskaffelser.

Når det gjelder offentlige anskaffelser har Esther Rohde Garder bistått med blant annet:

 • generell rådgivning rundt regelverket om offentlige anskaffelser
 • gjennomføring av konkurranser
 • utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • opprettelse av rammeavtaler for kommuner
 • gjennomføring av forhandlinger i konkurranse med forhandling
 • bistand ved klager
 • bistand i rettslige prosesser
 • omfattende kursvirksomhet
 • gjennomgang av konkurransegrunnlag for å identifisere viktige forhold eller brudd på regelverket
 • bistand ved spørsmål til konkurransegrunnlaget
 • bistand ved utarbeidelse av tilbud blant annet for å unngå avvisning dersom leverandøren har midtanke om at det er begått feil under anskaffelsesprosessen gis det bistand for å avdekke hvorvidt dette er tilfelle
 • bistand i rettslige prosesser; hovedsakelig midlertidige forføyninger.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, UiO 1998

Språk
Engelsk

Bakgrunn
Gründer og partner i Advokatfirmaet Innkjøpsservice AS (fra 2008)
Partner, Advokatfirmaet Rohde Garder (nå Gille advokater DA, fra 2006)
Fast advokat/fullmektig, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS (1998-06)
Dommerfullmektig Stjør- og Verdal tingrett 1999-2001